Maria Mroue -

Onnistuneen tapahtumamarkkinoinnin edellytys on elämyksellisyys

Tapahtuman yhteys liiketoimintaan on osoitettava siirtämällä ensisijainen fokus tarjoiluista ja ilmapalloista tapahtuman tavoitteisiin. Muussa tapauksessa tapahtumatuottajat leimautuvat ylimmän johdon mielikuvissa helposti pikkujoulujen järjestelijöiksi, joiden ansiosta erinäisissä tilaisuuksissa on tarjolla kahvia ja sokeria.

Kahvin kaltaisten pienten suurten yksityiskohtien sekä kokemuksellisuuden yhteys liiketoimintaan on monesti vaikea hahmottaa. Näkemyksiä tiedusteltaessa vastaa moni, ettei mitään yhteyttä olekaan — mutta valveutuneimmat vastaavat, että yhteistä näille on aivan kaikki. 

Ei irrallisia tekoja, vaan luonteva osa yrityksen markkinointia

Parhaimmillaan tapahtumat ovat mikä tehokkain keino tahkoa rahaa: yksinkertaisimmillaan kyse on edellytysten luomisesta ihmisten kohtaamiselle, sekä merkityksellisten muistijälkien jättämisestä. Kaikista suurimmat diilit solmitaan vielä digiajallakin useimmiten kasvokkain luotettavaksi koetun kumppanin kanssa, ja pientenkin kauppojen syntymisessä on valtaisa merkitys brändimielikuvilla. 

Hyvässä tapahtumassa tutustutaan, kohdataan ja koetaan asioita yhdessä — ja tämä jos mikä on omiaan luomaan paitsi luottamussuhteita, myös halutunlaisia brändimielikuvia. 

Siis edellytyksiä liiketoiminnalle. 

Raha vaihtaa omistajaa silloin, kun myyjä ja asiakas kokevat olevansa yhteisellä matkalla, ja tapahtuma-alan tehtävä on luoda alusta näiden kahden kohtaamiselle. Tapahtuma ei ole enää tilaisuus, jossa vieraillaan, vaan kokemus, johon osallistutaan. Onnistuneen tapahtumamarkkinoinnin edellytys on elämyksellisyys. 

Tämä kaikki kuitenkin asettaa tapahtumatuottajat haasteen eteen: karu totuus on, että valitettavan moni leimautuu kahvitaikuriksi ihan omaa syytään. Tapahtuman yhteys liiketoimintaan on osattava osoittaa, ja ensisijainen fokus siirrettävä tapahtumatarjoiluista ja ilmapalloista tapahtuman tavoitteisiin. 

Tavoitteen ei aina tarvitse olla 100 % mitattavissa, mutta suunnan on oltava selkeä sekä linjassa muun liiketoimintastrategian kanssa.

Kokemus on tunteikkain tapa välittää viesti, sanoo Timo Kiuru

Taannoiseen Timanttinen tilaisuus -koulutukseemme puhujaksi kutsuttu Timo Kiuru avasi puheenvuorossaan tapahtumamarkkinoinnin ja kokemuksellisuuden nykytilaa ja mahdollisuuksia. 

timo_kiuru


Kiurun mukaan markkinointiala kaipaa kipeästi kaikenlaisen datan penkomisen rinnalle aimo annosta taiteilijuutta. Mainos-, markkinointi-, ja viestintätoimistojen tulisi piiskata itsensä suunnittelemaan kokonaisuuksia, joita ei voi unohtaa. 

Tästä lienee kenen tahansa helppo olla samaa mieltä.

Kiurun viesti tapahtuma-alan ammattilaisille onkin varsin selvä: tapahtumamarkkinointi tulee saada jälkijättöisestä duunarivaiheesta osaksi liiketoiminnan strategista suunnittelua, ja trendien seuraamiseen tyytymisen sijaan tulisi uskaltaa innovoida myös itse. 

Kiurun mukaan markkinointiin tulisi satsata ihan reilusti enemmän, ja samalla tulisi uskaltaa tehdä rajumpia kannanottoja. Tapahtuma-alan ammattilaisilla on paljon annettavaa, mutta ihan vielä tapahtuma-ala ei profiloidu päätähdeksi, vaan pikemminkin avustajaksi. 

Mitä tapahtumamarkkinoinnin trendiraportti 2020 sanoo elämyksellisyydestä?

Kiurun mukaan kokemuksellisuus on markkinoinnin uusi musta, sillä kokemus on tunteikkain mahdollinen tapa välittää viesti. Mutta mitkä ovat kokemuksellisuuden ohella merkittävimmät tapahtumamarkkinoinnin tärkeimmät trendit lähitulevaisuudessa?

Tämän kysymyksen esitimme yhteensä 14 tapahtumamarkkinoinnin asiantuntijalle ja selvitimme, mitä tapahtumamarkkinoinnin kentällä tapahtuu vuonna 2020. 

Kokemuksellisuuden ohella esiin nousivat vahvasti tavoitteellisuuden tärkeys, vastuullisuus sekä pelillistämisen ja digitalisaation mukanaan tuomat monet mahdollisuudet. Myös inhimillisyyden ja ihmisten välisten kohtaamisten merkityksen arvioitiin kasvavan uudella vuosikymmenellä. 

⬇ Trendiraporttiin pääset tutustumaan tästä! ⬇ 

Tapahtumamarkkinoinnin trendiraportti 2020

Katso kaikki blogikirjoitukset