Anni Ganter -

Tapahtumat jCovid-19, eli ajalla jälkeen koronan — näin takaamme turvallisuuden

“Myös turvallisuus on vastuullisuutta, jonka merkitys korostuu yhä epävakaammassa maailmassa. Niin järjestäjien, puhujien kuin osallistujienkin tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi erilaisissa tapahtumissa, joihin he osallistuvat.“

Näin totesi tammikuussa julkaistussa Tapahtumarkkinoinin trendiraportissa Evento-lehden päätoimittaja Heli Koivuniemi

Vastuullisuuden korostuminen erinäisissä trendilistauksissa ei ole tapahtumamaailmassa mikään uusi juttu, vaan päinvastoin siitä on puhuttu jo varsin kauan. Turvallisuusaspekti sen sijaan on noussut muovipilleistä puhumisen rinnalle vasta hiljattain — ja silloinkin enimmäkseen esimerkiksi terrorismin kaltaisten turvallisuusuhkien näkökulmasta.

Trendiraportin haastatteluhetkellä ei koronasta ollut vielä tietoakaan, joten tämän trendin kohdalla arvaus osui suorastaan pelottavan oikeaan: turvallisuudesta tuli koronakevään aikana “yhdessä yössä” todella iso juttu. Voidaan jopa sanoa, että tapahtuma-alan ajanlasku voidaan jaotella aikaan ennen koronaa ja aikaan sen jälkeen. Uskon, että hygieniaturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat tulleet jäädäkseen, vaikka viranomaistahoilta annettavia määräyksiä aikanaan löyhennetäänkin (ja hyvä niin!).

Turvallisuuskysely tapahtumakävijöille ja näytteilleasettajille

Teetimme kesäkuun alussa yhdessä Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n kanssa turvallisuuskyselyn Messukeskuksen tapahtumakävijöille (2 672 vastaajaa) sekä näytteilleasettajille (195 vastaajaa). 

Ilahduttavaa oli erityisesti se, että niin messukävijät kuin näytteilleasettajatkin ilmaisivat kaipaavansa jo takaisin tapahtumien pariin, eikä messuja oltu koronan myötä unohdettu - pikemminkin päinvastoin

Toiveet varautumisesta olivat linjassa niiden päätösten kanssa, joita olemme jo tehneet. Lisäksi saimme vahvistusta monelle suunnittelun asteella olleelle varotoimenpiteelle, jotka tulosten perusteella ehdottomasti myös toteutamme. 

Tässä keskeisimmät ja mielenkiintoisimmat löydökset:

Näytteilleasettajat:

 • Valtaosa kyselyyn vastanneista näytteilleasettajista aikoi seurata tilanteen kehittymistä, mutta osallistua messuille heti, kun se on jälleen mahdollista! Vain 12 % vastaajista oli päättänyt jättää messuosallistumiset kokonaan pois tänä vuonna. 
 • Tärkeimpinä turvatoimina näytteilleasettajat pitivät turvavälejä, käsienpesu ja -desinfiointipisteitä sekä panostamista kulkureittien väljyyteen ja merkitsemiseen
 • Messujärjestäjältä toivottiin myös etukäteen toimitettavia turvallisuusohjeita ja suosituksia. Porrastettua sisäänkäyntiä sekä riskiryhmien omia vierailuaikoja kannatettiin myös. 

Tapahtumakävijät:

 • Kaikista turvallisimpina tapahtumapaikkoina pidettiin museoita ja näyttelyitä, kauppakeskuksia ja tapahtumista urheilutapahtumia. Vähiten turvallisina tapahtumina pidettiin festareita. 
 • Kategorisesti kaikista parhaimpina vaihtoehtoina pidettiin kaikkia sellaisia tapahtumia, joissa ei käy valtavan suuria määriä ihmisiä kerralla, joihin pääsyä rajoitetaan ja joissa kulkureitit on mahdollista suunnitella siten, että turvavälit säilyvät. 
 • Tapahtumia toivottiin järjestettävän joko ulkona tai suurissa tiloissa, joissa on hyvä ilmastointi.
 • Valtaosa vastanneista suunnitteli palaavansa messuille heti kun niitä taas järjestetään. Turvallisuusasioiden tulee kuitenkin olla kunnossa, vaikka uhkaa juuri koronasta ei enää olisikaan. 
 • Tärkeimpinä turvatoimina pidettiin turvavälejä, käsienpesu ja -desinfiointipisteitä, erikoisjärjestelyjä kahviloissa ja ravintoloissa sekä koko hallitilan hyödyntämistä ja panostamista kulkureittien merkitsemiseen.
 • Näytteilleasettajien tapaan monet kannattivat myös porrastettuja sisäänmenoaikoja sekä omia vierailuaikoja riskiryhmäläisille. 

Alla kerromme, miten vastaamme palautteeseen, ja takaamme niin järjestäjien, puhujien, näytteilleasettajien kuin messu- ja tapahtumaosallistujienkin turvallisuuden Messukeskuksen tapahtumissa.

Hyvät uutiset: perustoiminnot Messukeskuksessa jo valmiiksi varsin turvallisia!

Messukeskuksen onni on, että monet turvallisuusasiat on otettu huomioon jo “valmiiksi”, sillä tilat on lähtökohtaisesti suunniteltu isoille massoille ja suuria tapahtumia varten. 

Kooltaan Messukeskus vastaa maailman suurimpia Ikea-tavarataloja ja on sijoittunut useaan eri siipeen ja kerrokseen. Sisäänkäyntejäkin on useita. Väljissä tiloissa on mahdollista paisuttaa käytössä olevaa hallitilaa, noudattaa turvavälejä ja reitittää kulkusuuntia.

Tällä hetkellä erityishuomio on luonnollisesti terveysturvallisuudessa, jota vaalimme muun muassa näillä keinoin:

 • Kaikissa wc-tiloissa on kosketusvapaat hanat, jonka lisäksi wc-tiloihin, ravintoloihin ja eri palvelupisteisiin on lisätty käsidesit.
 • Kaikissa palvelupisteissä (kassat, naulakot, ravintolat) voi maksaa kosketusvapaasti. 
 • Asiakaspalvelu tapahtuu turvaväliohjeistusten mukaisesti, ja palvelupisteet on varustettu pleksisuojilla. Kaikilla asiakaspalvelijoillamme on lisäksi myös mahdollisuus kasvosuojien käyttöön.
 • Opastamme kävijöitämme muun muassa  kuulutuksin, lattiatarroituksin ja digiopastein noudattamaan hyvää käsihygieniaa, suojaamaan muut yskittäessä, liikkumaan rauhallisesti ja noudattamaan suojaetäisyyksiä.​ 
 • Kaikki ravintola- ja siivouskumppanimme panostavat korkeatasoiseen hygieniaan ja noudattavat viranomaisten laatu- ja hygieniamääräyksiä. ​Ravintolapisteissä on tarjolla valmisannoksia ja pakattuja tuotteita.
 • Messuilla ja tapahtumissa lähtökohtaisesti toimitaan rauhallisesti ja ihmisten väliset etäisyydet ovat suurempia kuin monissa muissa yleisötapahtumissa.​ Messukeskuksen väljissä tiloissa on mahdollista noudattaa turvavälejä ja kävijämääriä pystytään tarvittaessa kontrolloimaan turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Perustimme keväällä erityisen turvallisuusryhmän, joka käy läpi kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat ja valmistelee startin tapahtumille koronan jälkeen.  
 • Järjestämissämme tapahtumissa on aina SPR:n päivystyspiste. Meillä on erityinen turvaprosessi, jota noudatamme, jos joku sairastuu tapahtuman aikana tiloissamme. Olemme kouluttaneet koko henkilöstömme, kaikki osaavat neuvoa turva-asioissa. 
 • Kasvomaskien käytössä noudatetaan hallituksen ja viranomaisten määräyksiä ja ellei määräyksiä ole, messujärjestäjä päättää asiasta harkintansa mukaisesti.
 • Lisäksi olemme avanneet erityisen koronasivuston, josta löytyy runsaasti tietoa turvalliseen tapahtumaosallistumiseen.

Lue myös: Messukeskuksen turvallisuusohjeistus

Maailmalla tapahtumia avataan jo hiljalleen — Suomi seuraa perässä

Messutoiminta on Suomessa ollut viranomaisten ohjeistuksesta pysähdyksissä maaliskuusta lähtien. Saksassa ja Hollannissa on nyt linjattu, että ammattilaisille suunnattuja messuja ei luokitella massatapahtumiksi, ja turvavaatimusten täyttyessä messut ovat voineet siellä avautua jo kesäkuun alusta. Myös Kiinassa messutoiminta on jo käynnistynyt uudelleen.

Suomessa hallitus on päättänyt, että elokuun alusta alkaen sallitaan yli 500 hengen tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Aluehallintoviranomaiset arvioivat tilanteen ja rajoitusten tarpeen kuukausi kerrallaan. Mikäli kaikki sujuu hyvin, loputkin rajoitukset hyvästellään lokakuun alussa. Silloin sallitaan kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilörajoitusta.

Lue myös: Messujen hallittu avaaminen tukisi elinkeinoelämän ulospääsyä koronaviruksen aiheuttamasta talousahdingosta

Messukeskus on palkittu Pohjolan turvallisuuspalkinnolla pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstään turvallisuuden hyväksi — yli miljoonan vuosittaisen kävijän tapahtumatalossa ei muulla tavoin voisi toimiakaan. 

Tilamme muuntuvat koronaturvallisiksi varsin helposti. Se on nyt ykkösasia, kun fyysiset tapahtumat jälleen sallitaan. Rinnalla jatkamme virtuaalitapahtumien kehittämistä, sillä ne ovat tulleet jäädäkseen. Virtuaalimahdollisuuksiin voit tutustua tarkemmin tämän lukulistan avulla:

 

Katso kaikki blogikirjoitukset