Maria Mroue -

[Trendiraportti] Miltä tapahtumamarkkinointi näyttää vuonna 2020?

Vaikuttavuus, vastuullisuus, kokemuksellisuus ja kohtaamiset korostuvat tapahtumamarkkinoinnissa alkaneella vuosikymmenellä.

Haastattelimme neljäätoista tapahtuma-alan eturivin asiantuntijaa selvittääksemme, mitä tapahtumamarkkinoinnin kentällä tapahtuu uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä. 

Esiin nousi yhdeksän kehityssuuntaa, jotka tulevat vaikuttamaan alan toimintaympäristöön voimakkaasti lähitulevaisuudessa. 

Vaikuttavia tapahtumia entistä vastuullisemmin

Selvityksemme mukaan tapahtumamarkkinoinnin asiantuntijoita ilahduttaa, että tapahtumia ei nähdä enää irrallisina tekoina vaan oleellisena osana organisaatioiden tavoitteellista kokonaismarkkinointia. Yksistään kävijämäärät eivät tulevaisuudessa ole enää relevantti onnistumisen mittari – vaikuttavuutta lähestytään nyt esimerkiksi aikaansaatua tunnejälkeä ja siitä seuraavaa sitoutumista tutkimalla.

Yksi keskeisimmistä tapahtumamarkkinoinnin trendeistä on vastuullisuus. Ympäristötietoisuus on oleellinen osa-alue, mutta tapahtumamarkkinoinnin kentällä vastuullisuus nähdään huomattavasti laajempana kokonaisuutena, jossa ekologiset yksityiskohdat ja ilmastokompensaatio ovat vasta alkua. 

Ympäristönäkökulman lisäksi tapahtuma-alan asiantuntijat korostavat myös turvallisuutta:

“Myös turvallisuus on vastuullisuutta, ja se korostuu yhä epävakaammassa maailmassa ja kattaa järjestäjien, puhujien ja osallistujien turvallisuuden kuten myös esimerkiksi ruokaturvallisuuden.”

– Heli Koivuniemi, päätoimittaja, Evento-lehti

Tapahtumamarkkinoinnista kokemukselliseen markkinointiin

Elämyksellisyys nousee alan asiantuntijoiden mukaan entistä suurempaan arvoon tulevaisuuden tapahtumamarkkinoinnissa – vahvan kokemuksellisuuden voidaan sanoa olevan jopa onnistumisen edellytys. 

Digitaalisuuden myötä myös inhimillisten kohtaamisten merkitys korostuu, ja tapahtumat tarjoavat luontevan ympäristön aidolle vuorovaikutukselle.

“Tapahtumat tarjoavat elintärkeän vastapainon kiihtyvälle digitalisoitumiselle ja tuovat ihmiset ruudun takaa kosketusetäisyydelle.”

– Kati Sorjanen, Account Director, Tapahtumantekijät

Mitä muita kehityssuuntia on nähtävissä alkaneella vuosikymmenellä? Tutustu tapahtumamarkkinoinnin trendiraporttiin, niin tiedät!

⬇ Trendiraporttiin pääset tutustumaan tästä! ⬇ 

Tapahtumamarkkinoinnin trendiraportti 2020

Katso kaikki blogikirjoitukset