Maria Mroue -

Vastuullisuus on tapahtumamarkkinoinnin kuumin trendi

Kysyimme tapahtuma-alan vaikuttajilta, miltä tapahtumamarkkinointi näyttää vuonna 2020. Löytyi yhdeksän kehityssuuntaa, jotka vaikuttavat alan toimintaympäristöön huomattavasti lähitulevaisuudessa. Yksi merkittävimmistä esille nousseista trendeistä on vastuullisuus, jota ei uudella vuosikymmenellä voida enää ohittaa.

Tapahtumamarkkinoinnin trendit 2020 -katsaus on koottu haastattelemalla neljäätoista tapahtuma-alan eturivin asiantuntijaa. Näkemyksensä koosteeseen antoivat muun muassa Evento-lehden Heli Koivuniemi, Tapahtumantekijöiden Kati Sorjanen, Woltti Groupin Jukka Mäkelä, Faustuksen Helena Wallo ja Ping Helsingin Inna-Pirjetta Lahti. He ja muut haastateltavat korostivat tavoitteellisuuden tärkeyttä, elämyksellisyyttä, inhimillisyyttä, pelillistämistä ja digitaalisuuden sekä uudenlaisen teknologian luomia ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.

Yksi merkittävimmistä tulevaisuuden kehityskuluista on kuitenkin vastuullisuus. Se on alue, jota uudelle vuosikymmenelle astuttaessa ei voida enää ohittaa. 

“Vastuullisuus on megatrendi, joka mullistaa tapahtumamarkkinointia kaikilla tasoilla. Se on peruskivi, jonka varaan kaikki muu rakennetaan”, kiteyttää Tapahtumantekijöiden Account Director Kati Sorjanen.

Mutta mitä vastuullisuudella tarkoitetaan tämän päivän tapahtumamarkkinoinnissa? Minkälainen on vastuullinen tapahtuma vuonna 2020?

Ilmastokompensointi on vasta alku

Sitran julkaiseman Megatrendit 2020 -raportin mukaan ekologinen kestävyyskriisi muuttaa merkittävällä tavalla toimintaympäristöämme: kulutus kasvaa, resursseja ylikulutetaan, jätteiden määrä lisääntyy ja ilmasto lämpenee. 

Myös tapahtumamarkkinoinnin puolella ilmastokriisi on otettava entistä vakavammin huomioon. Pelkkä päästöjen kompensointi ei yksin riitä. Ympäristövaikutusten minimointi on vietävä osaksi tapahtuman kaikkia vaiheita – ekologisen kestävyysajattelun tulee sulautua mukaan suunnitteluun ja toteutukseen.

“Vastuullisuus ja ekologisuus on otettava huomioon koko tapahtuman läpi, kutsuprosessista tapahtuman jälkihoitoon”, toteaa Woltti Groupin Account Director Jukka Mäkelä.

Kohti kokonaisvaltaista vastuullisuutta

Vastuullisuus ei ole vain yksi tapahtumakokonaisuuden osatekijöistä – vuonna 2020 se on jo tekemisen lähtökohta, mikä näkyy kaikissa yksityiskohdissa. Voidaankin sanoa, että lähivuosina vastuullisuusajattelu muuttuu entistä kattavammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi. Myös kuluttajat osaavat vaatia tapahtumilta kestäviä ratkaisuja ja käytäntöjä. 

Evento-lehden päätoimittaja Heli Koivuniemi vahvistaa, että vastuullisuus on nousemassa osaksi tapahtuman jokaista yksityiskohtaa ja lisää:

“Nyt ei puhuta enää ilmeisistä, jo pinnalla olevista asioita kuten ilmastosta, ruoasta tai siitä, ovatko pillit muovisia.”

Yksittäisiin muovipilleihin liittyvät keskustelut korvautuvat tulevaisuudessa vastuullisen ajattelun muilla, huomattavasti monimuotoisemmilla elementeillä. Toiminnan on oltava kestävää kaikilla tasoilla: vastuullinen tapahtumajärjestäjä tuntee toimintansa ympäristövaikutukset mutta myös taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset suhteessa osallistujiin ja muihin sidosryhmiin. 

“Ne jotka jo ovat huomioineet ympäristövastuun, voivat siirtyä huomioimaan kulttuurisen, sosiaalisen tai taloudellisen vastuun tapahtumissaan”, kiteyttää tapahtumatohtori Helena Wallo Faustukselta.

Turvallisuus on yksi tapahtumavastuullisuuden kulmista, joka toistuu alan vaikuttajien näkemyksissä. 

“Myös turvallisuus on vastuullisuutta, ja se korostuu yhä epävakaammassa maailmassa ja kattaa järjestäjien, puhujien ja osallistujien turvallisuuden kuten myös esimerkiksi ruokaturvallisuuden”, sanoo Heli Koivuniemi.

Turvallisuus ja viihtyvyys ovat myös tärkeitä vastuullisen tapahtuman elementtejä. Messukeskuksessa olemme kiinnittäneet huomiota esimerkiksi esteettömyyteen, siisteihin ja riittäviin wc- ja lastenhoitotiloihin sekä kattavaan ensiapuun. Tilamme on rakennettu suuria tapahtumia varten, joten turvallisuusasiat on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

Syyllistämällä ei kuitenkaan muuteta maailmaa eikä tapahtuma-alaa.

Juuri nyt on inhimillisestä näkökulmasta tärkeää, että jokainen taho kantaa toiminnassaan vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta, ihmisistä sekä taloudesta. Emme kaipaa lisää syyllistämistä tai rajoituksia, vaan vaihtoehtoja ja ratkaisuja.

Vaikka vastuullisuus toisaalta velvoittaa, se myös mahdollistaa. Vastuullisuusajattelun kautta voi löytää uusia oivaltavia käytäntöjä ja luoda ennennäkemättömiä, ilmastoystävällisiä elämyksiä esimerkiksi teknologiaa hyödyntäen. Ping Helsingin Founder, CEO, Head of Inspiration Inna-Pirjetta Lahti antaa esimerkin: 

“Tulevaisuuden tapahtumassa voisi esiintyä vaikkapa virtuaalinen bändi Japanista – paitsi mieletön elämys osallistujille, samalla myös hieno ilmastoteko.”

Mihin suuntaan tapahtumamarkkinointi muuttuu tulevaisuudessa?

Mitkä ovat alkaneen vuosikymmenen tärkeimmät trendit?

Päivitä oma näkemyksesi uudelle vuosikymmenelle ja rakenna pohjaa tulokselliselle tapahtumamarkkinoinnille tutustumalla tuoreeseen Tapahtumamarkkinoinnin trendiraporttiin! ⬇ 

Tapahtumamarkkinoinnin trendiraportti 2020

Katso kaikki blogikirjoitukset